Friday 27 July 2007

Ernesto Rossi (in Swedish)

Europa i tanke och handling, ’europeismo’, är levande verklighet i Italien. Populära och vetenskapliga publikationer utkommer i en strid ström med många förgreningar: kulturella, biografiska, historiska, politiska, juridiska och ekonomiska.

Ett vackert uttryck för minnesvården är nya utgåvor av äldre, annars svåråtkomliga skrifter med betydelse för Europatanken. Ett exempel är faximilutgåvan 2004 av ’Gli Stati Uniti d’Europa’ (1944) av Ernesto Rossi (1897–1967).

Rossi samarbetade med Altiero Spinelli då Ventotenemanifestet skrevs (1941), deltog år 1943 i bildandet av den europafederalistiska rörelsen, Movimento Federalista Europeo (MFE), och fortsatte sin europafederalistiska gärning under landsflykten i Schweiz.

Det var under tiden i Schweiz han författade sin skrift om Europas förenta stater, en klassiker inom den federalistiska litteraturen.

Enligt Rossi var de suveräna nationalstaterna och den därav följande internationella anarkin oförenliga med förverkligandet av frihet, demokrati och social rättvisa. Ett enat Europa behövdes för att förhindra nya krig. Tyskland måste bli en del av det enade Europa.

Endast ett federalt system, i likhet med USA eller Schweiz, kunde trygga en demokratisk ordning för att hantera det ökande ömsesidiga beroendet mellan länderna i Europa.

Rossi beskriver klart de grundläggande principerna för den federala staten.

Federationen är en verklig stat, med en regering som ansvarar för utrikespolitiken, en armé som ersätter de nationella försvarsstyrkorna och en högsta domstol som tolkar förbundsstatens grundlag och avgör möjliga tvister mellan medlemsstaterna samt mellan dem och förbundsstaten.

Individerna (medborgarna) utgör grunden för den demokratiska federationen, inte staterna. På de områden där federationen är behörig, gäller dess lagstiftning medborgarna direkt.

För att kunna sköta sina uppgifter måste förbundsstaten ha behörighet rörande utrikeshandeln, flyttningsrörelserna, valutan och kolonierna.

Ralf Grahn


Litteratur:

Ernesto Rossi
Gli Stati Uniti d’Europa
Edizione anastatica a cura di Sergio Pistone
Celid, 2004

No comments:

Post a Comment

Due deluge of spam comments no more comments are accepted.

Note: only a member of this blog may post a comment.