Sunday 22 July 2007

Italien i Europa (in Swedish)

Romarriket, (den katolska) kyrkan och renässansen är inte Italiens enda bidrag till Europa. Europatanken hade framstående italienska förespråkare långt innan försöken att ena vår världsdel genom erövringskrig hade förpassats till historien.

Giuseppe Mazzini, Luigi Einaudi, Giovanni Agnelli, Attilio Cabiati, Carlo Rosselli, Altiero Spinelli, Ernesto Rossi, Eugenio Colorni, Umberto Campagnolo och många andra lade grunden till en levande europeisk tankevärld.

Europatanken är levande verklighet i Italien. Klassiska Europatänkare ges ut i nya utgåvor, historiker och samhällsvetare gräver i deras skrifter och gärningar, böcker med historisk tillbakablick och framtidsvisioner om den europeiska integrationen publiceras på löpande band, också i serier riktade till en bredare allmänhet.

En betydande del av detta material kunde gärna spridas i andra delar av Europa. Ett stort arbetsfält väntar på översättare och kulturförmedlare såsom förlag.

Ralf Grahn


Litteratur:

Sergio Pistone
L’integrazione europea
Uno schizzo storico
UTET Libreria, 1999

No comments:

Post a Comment

Due deluge of spam comments no more comments are accepted.

Note: only a member of this blog may post a comment.