Sunday 22 July 2007

Tyskt bokslut för Europa (in Swedish)

Bertelsmann Stiftung och CAP, Centrum für angewandte Politikforschung, har publicerat en ingående analys av det tyska ordförandeskapet i Europeiska unionens råd.

För studerande och lärare i EU-frågor samt för dem som behöver kunskap om nuläget i unionen är mellanbokslutet en värdefull uppdatering, eftersom både starka sidor och svagheter får en sakkunnig belysning.

Till de frågor som belyses hör fördragsreformen, kampen mot terrorismen, klimat- och energipolitiken, social-, närings- och finanspolitik, Europeiska rådets marsmöte, utrikes- och säkerhetspolitiken, Sydosteuropa och Kosovo, förhållandena mellan EU och USA, EU:s östpolitik och Europas politik i Mellanöstern.

Det tyska ordförandeskapet och Angela Merkel förtjänar uppskattning för att EU i sista minuten kunde enas om det som var möjligt i nuet: en vägkarta för en reform av fördragen.

Den vetenskapliga granskningen av fördragsreformen höjer sig över nivån på de högst varierande kommentarerna från europeiska politiker. De har ju skiftat mellan konstateranden om smärtsamma avbräck för Europatanken (de 18 som redan hade ratificerat), tacksägelser över att EU nu kan lämna de besvärliga fördragsfrågorna bakom sig och koncentrera sig på att leverera resultat (Frankrike), lovord om hur lite som ändras genom ’smalare och vassare fördrag’ (Sverige) eller måttbeställda nödutgångar (Storbritannien) och krav på nationella folkomröstningar för att sabotera reformen (de brittiska konservativa).

Nämnas kan att europafederalisterna bedriver kampanj för en folkomröstning om fördragsreformen, men på europeisk nivå. Detta ligger helt i linje med deras syn på att Europa ska byggas på unionsmedborgarna och att både de nuvarande uppgifterna och de kommande utmaningarna förutsätter en europeisk demokrati i full skala, utan demokratiska underskott.

I inledningen till skriften tar Werner Weidenfeld upp frågan om en konstitutionalisering av Europeiska unionen. Reformerna hittills har skett utan ett systematiskt grepp, nästan slumpmässigt.

Det behövs en klar framtidsvision för EU, eftersom avsaknaden av en strategisk ram är särskilt smärtsam i en tid av globalisering.

Tiden är inne för ett paradigmskifte, men för det krävs initiativ från en pro-europeisk medlem med tillräcklig tyngd för att genomföra en kvalitativ förändring.

Ralf Grahn


Litteratur:

Bertelsmann Forschungsgruppe Politik
Bilanz der deutschen EU-Ratspräsidentschafts
Analyse und Bewertung des Centrums für angewandte Politikforschung (CAP)
CAP Analyse, Juli 2007
Publikationen kan hämtas på adressen http://www.cap.uni-muenchen.de

No comments:

Post a Comment

Due deluge of spam comments no more comments are accepted.

Note: only a member of this blog may post a comment.