Sunday 22 July 2007

Heikki Mikkeli

Europa behöver humanister och samhällsvetare för att kliva över de nationella skrankorna och för att vidga det europeiska publika rummet.

Idéhistorikern Heikki Mikkeli har bidragit till det långa perspektivet på vår världsdel genom att presentera Europatanken från antikens myter och geografi till nutidens föreställningar.

Europa är långt mer än Bryssel, direktiv och regeringskonferenser.

Ralf Grahn


Litteratur:

Heikki Mikkeli
Euroopan idea
Eurooppa-aatteen ja eurooppalaisuuden pitkä historia
Suomen Historiallinen Seura, 3. painos, 1999

Heikki Mikkeli
Europa
Storia di un’idea e di un’identità
Il Mulino, 2002

No comments:

Post a Comment

Due deluge of spam comments no more comments are accepted.

Note: only a member of this blog may post a comment.