Tuesday 24 July 2007

Portugals öppenhet (in Swedish)

Regeringskonferensen för Europeiska unionens fördragsreform inleddes i går i tecken av samförstånd. Europeiska rådet gav under midsommaren efter sega förhandlingar konferensen ett synnerligen detaljerat uppdrag, så arbetet borde rimligtvis löpa smärtfritt, om inte några mindre förutsägbara länder plötsligt får för sig att ställa till bråk.

Portugal, som sköter ordförandeskapet i EU-rådet, har lovat hålla fast vid det överenskomna mandatet. Dessutom har Portugal lovat ge unionens medborgare möjligheter att följa med hur regeringskonferensen framskrider genom att publicera dokumenten på webben.

Rådets sekretariat hade berett utkast till nya fördrag jämte bilagor. Redan i går fanns de tillgängliga via ordförandeskapets webbsidor, visserligen enbart på franska.

Som namnet regeringskonferens anger är unionens medborgare inte inviterade eller involverade, men kan i någon mån hålla sig informerade.

Ralf Grahn

No comments:

Post a Comment

Due deluge of spam comments no more comments are accepted.

Note: only a member of this blog may post a comment.