Monday 23 July 2007

Giuseppe Mazzini (in Swedish)

Giuseppe Mazzini (1805 – 1872) kan kallas en romantisk nationalist, men han vigde sitt liv åt idéer som fortfarande kan peka mot framtiden.

Han var nationalist, grundare av Giovine Italia och aktivt engagerad för att förena Italien, Risorgimento. Men hans nationalism tog sikte på att befria alla ofria nationer. Steget från Italien till Europa var kort. Organisationen Giovine Europa indrogs inom kort av de schweiziska myndigheterna, men dess principer förtjänar ett omnämnande: frihet, jämlikhet, mänsklighet, broderskap mellan folken och ständiga framsteg.

I stället för furstarnas heliga allians ville Mazzini se en helig allians mellan folken.

Italien förenades visserligen, men under ett kungahus. Mazzinis tankar var däremot allmän och lika rösträtt, en konstituerande församling, ett republikanskt och demokratiskt statsskick samt demokratin som en etiskt betingad, ständig bildnings- och utvecklingsprocess, hela folket till fromma.

Mazzinis artiklar om demokratin i Europa (1846-47), från tiden i exil i London, analyserar ingående tidens idéströmningar.

När vi i dag ser det italienska ordet ’europeismo’ – tanke och handling för Europa – har vi skäl att minnas vägvisaren Giuseppe Mazzini.

Ralf Grahn


Litteratur:

Jean-Baptiste Duroselle
L’Europe
Histoire de ses peuples
Hachette, 1990

Giuseppe Mazzini
Pensieri sulla democrazia in Europa
Traduzione e cura di Salvo Mastellone
Feltrinelli, seconda edizione, 2005
(Har utkommit på engelska under namnet Thoughts upon democracy in Europe)

Heikki Mikkeli
Europa
Storia di un’idea e di unídentità
Il Mulino, 2002

No comments:

Post a Comment

Due deluge of spam comments no more comments are accepted.

Note: only a member of this blog may post a comment.